Filminstitutet ökar årets stöd till biografägare med tre miljoner kronor.