Utställningen om Kubricks filmkonst har nu nått Designmuseum i London.