Användningen av ordet ”tågstation” väcker irritation hos många.