Går det använda ändelsen -a både på män och kvinnor?