Många reagerar på språk som uppfattas felaktigt, skriver Anders Svensson.