Det är inte bara språket och vår användning av vissa ord och fraser som har förändrats under pandemin – utan även vårt tänkande i hur redan…