Greklands regering vill öka andelen inhemsk musik till mer än 45 procent.