En fjärdedel av befolkningen i Rwanda lider fortfarande av posttraumatisk stress.