På Handels vill rektorn att studenterna läser annat än böcker om ekonomi. Tanken att öka bildningen är utmärkt, skriver universitetsläraren Konstantin Lampou. Källan till bristen på kritiskt tänkande bland studenterna måste vi ändå söka i hur vi lär ut vårt eget ämne företagsekonomi.