Varför finns ordet ”slut” med i handskrivna originalmanuset till ”Vredens druvor”?