Körmys med Cornwalls fiskargubbar i ”Fisherman’s friends”.