I Johanne Lykke Holms roman ”Strega” lever flickor likt förvisade i ett stort hotell i bergen.