FKA Twigs andra album bär på oerhörda pretentioner och det tydliga syftet att skapa ett ”stort verk”.