Med sitt femte album som Bat for Lashes lämnar Natasha Khan melankolin och går djupt in i de neonlysande…