Anders Widmarks nya musikal är som en enda lovsång till musiken, som utmanar med sin klockrena enkelhet och manar till att tro på den verkan som kan finnas i en melodi.