Beslutet om utökad publikgräns vid kulturevenemang skjuts fram.