Återstartsstödet är nu fördelat. Men kulturlivet ansökte om dubbelt så mycket.