För att kunna ta ställning förenklar många den svåra Israel–Palestina-konflikten. Sådant som stör förutfattade meningar rensas bort. Lars Dencik varnar för ett svart-vitt tänkande som omöjliggör det konstruktiva samtalet.