Men samarbetet med Robyn och Channel Tres realiserar den potential som finns i den 26-årige Readingmusikern, skriver Sara Martinsson.