Det spottar och fräser om Riksteaterns pjäs ”Seven methods of killing Kylie Jenner”, skriver Anna Håkansson.