Kristina Lindquist om hur man i Sverige har pekat ut en grupp människor som en belastning.