Kåseri. Den som tjingsar åt en tjinona går att bestämma till såväl ålder som härkomst.