Det finns skäl att minnas Lotten von Kraemer, trots att det inte alltid gäller den poesi hon skrev och ibland fick andra pris för.