Kåseri. Nordens Venedig är gömt bakom plank och byggfuttar. Det byggs om och till.