Kåseri. Kan det vara slutåkt nu, efter sjuttiofem års resande? Bussfärden blev en del av livet, över hela världen – men inte den nya nummer…