Man kan utläsa en hel del av hur ett ägg rullar på golvet till en tunnelbanevagn.