Bör vara en lika prioriterad fråga som kvinnor i bolagsstyrelser, skriver debattören.