Javier Mileis syn på frågan är ett tecken i tiden.