Medicinhistorien har många skalpellglada gynekologer.