Att impulskontrollen skulle vekna hos någon överförfriskad partimedlem framåt aftonen är inte det minsta förvånande. Det infama är förstås att ”L’amour toujours” alls fanns med på SD:s spellista, skriver Sandra Stiskalo.