Emma E Engström: Bara med en vital trippeldynamik kan vi ställa om.