Att läsa ”Vackra värld, var är du” är att stiga ner i samtidens ström, skriver Ingrid Elam.