Hela fotograferingen går ut på att underordna sig diverse mycket ofördelaktiga krav.