DN:s Per Svensson ser hur vänsterstrategier tas i anspråk för nationalistiska syften.