DN har dykt ner i siffrorna för när, vad och hur vi läser.