Payam Moula: Pandemin får de stora livsfrågorna att åter ta plats i politiken.