Christian Azar skriver om genusaspekten när det gäller katastrofer.