Den 27 januari högtidlighålls minnesdagen för Förintelsens offer. Men före 1979 fanns begreppet ”Förintelsen” inte i Sverige.