Olof Bortz: I dag lever fyra miljoner människor i amerikanska territorier.