Johanna Paulsson berättar om hur ett fabeldjur speglat synen på kvinnan.