Nu vill man att staden inleder en dialog med de statliga museerna.