Ryska riksåklagaren har bett det ryska justitiedepartementet att stämpla en av landets mest kända sångerskor, Alla Pugatjova, som ”utländsk…