Fattigdomen för rumänska romer ligger på en nivå som vi har svårt att föreställa oss, skriver Erik Hansson.