Han revolterade länge mot barndomens kost på filmklassiker och grekiska myter men har nu själv gjort en dånande förortstragedi.