I ”Mitt inferno” på Strindbergs Intima teater står kvinnligt skapande och dess förhinder i fokus.