Vi vill inte medverka i ett program där transfrågor kallas för ett krig.