Även Norden har en kolonial historia. Det har undersökts empiriskt sedan Edward Saids bok ”Orientalism” gavs ut för 40 år sedan. Historikern Jonas Monié Nordin svarar Natchan Shachar.