Robin Campillos ”Red island” bygger på minnesbilder från regissörens egen uppväxt på en fransk flygbas i Madagaskar. En nästan outhärdligt vacker liten film som kommer lite i kläm mitt emellan ungdoms- och vuxendrama, skriver Kerstin Gezelius.