Genom ett omtag av historien, där relationen mellan då och nu inte ses som en kronologisk progression utan snarare en process av värdering…