Anklagad för ringa misshandel för att slagit och hånat en säkerhetsvakt.